Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 05 năm 2017

Tin tức & sự kiện

Hoạt động thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, ngày 18/05/2017 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường ...

Xem thêm

Thư viện ảnh

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Lên hoan nhịp điệu trẻ 2015

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • NGÀY HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • Lên hoan nhịp điệu trẻ 2015

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • Khai trương trường Mầm Non Huế Star 2

 • Giao lưu với đoàn giáo viên trường Thái Lan

 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

 • Khai trương trường Mầm Non Huế Star 2