TRƯỜNG PHỔ THÔNG HUẾ STAR

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Tổ Ngoại Ngữ

Không tìm thấy bài viết này trong CSDL


Lịch công tác tuần

CHÚC MỪNG SINH NHẬT QUÝ THẦY CÔ

Ngày 10/10

Cô Trần Vũ Kiều My

Ngày 14/10

Cô Châu Thị Thúy Hằng
Thầy Đoàn Văn An

Ngày 20/10

Thầy Trần Văn Hùng

Ngày 21/10

Thầy Trần Đức Phương

Ngày 29/10

Thầy Nguyễn Thanh Thương

Ngày 31/10

Cô Tống Thị Hà Nhi

Widget Sinh Nhật

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ Tổng Kết Năm học 2013-2014

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Hội nghi Cán bộ công chức

 • Lễ Tổng Kết Năm học 2013-2014

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ Tổng Kết Năm học 2013-2014

 • Lễ Tổng Kết Năm học 2013-2014

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ Tổng Kết Năm học 2013-2014

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 • Hội nghi Cán bộ công chức

 • Hội nghi Cán bộ công chức

 • 34fileminimizer

 • 24fileminimizer

 • 26fileminimizer

 • 28fileminimizer

 • 29fileminimizer

 • 30fileminimizer

 • 31fileminimizer

 • 32fileminimizer

 • 33fileminimizer

 • 19fileminimizer

 • 20fileminimizer

 • 10fileminimizer

 • Kết nạp Đoàn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 • Kết nạp Đoàn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 • Kết nạp Đoàn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 • CLB An toàn giao thông

 • Ngao, Sò, Ốc, Hến… “đại náo” sân khấu trường Phổ thông Huế Star

 • CLB Ghita

 • Kiểm tra học kỳ 1 (năm học 2013-2014)

 • Khai trương phòng sinh hoạt nội trú

 • Khai trương phòng sinh hoạt nội trú

 • Khai trương phòng sinh hoạt nội trú

 • Khai trương phòng sinh hoạt nội trú

 • Kết nạp Đoàn tại nhà lưu niệm Cụ Nguyễn Chí Thanh

 • Kết nạp Đoàn tại nhà lưu niệm Cụ Nguyễn Chí Thanh

 • Kết nạp Đoàn tại nhà lưu niệm Cụ Nguyễn Chí Thanh

 • Kết nạp Đoàn tại nhà lưu niệm Cụ Nguyễn Chí Thanh